Terrassebord

Denne oversikten gir deg en grafisk og uforpliktende indikasjon på installasjonspraksis som vanligvis brukes av Knotwood-kuder i ulike.

Knotwood råder kunden, prosjekteier og arkitekt til å søke uavhengig råd fra en bygningsfagmann angående samsvar med nasjonale og/eller lokale byggeforskrifter for et valgt festesystem. Denne oversikten antyder, representerer eller indikerer ikke samsvar med relevante byggeforskrifter eller sertifisering. Ikke alle sertifiseringer som kreves for prosjektet ditt er kanskje tilgjengelige gjennom Knotwood. Ytterligere sertifiseringer må kanskje innhentes av kunden.

Decking Starter

KWDCST

100mm Decking Board

KWDC100S

150mm Decking Board

KWDC150

150mm Self Mating Board

KWSM150

Small Infill

KWINFS

Concealed Finishing Angle

KWDCFA


Finishing Angle

KWDA